Foredrag i Emdrup med Klaus Schulte, lektor emeritus Roskilde Universitet
Torsdag, 21. oktober 2021 - 19:00 til 21:30
DPU, Emdrup, lokale D 164
Olga Trolle 6. oktober 2021 - 18:05

Men hvad er det nu egentlig, DET HELE GÅR UD PÅ?
4-i-1 - perspektivet handler i al korthed om, at man inviteres til at forestille sig voksne menneskers vågne 16 timer i døgnet delt op med udgangspunkt i fire uundværlige sider af, hvad der i sin helhed ville udgøre et fuldtud levet menneskeligt liv:
1) Et erhvervsmæssigt arbejde man kan leve af (under de nuværende forhold typisk i form af lønarbejde, for de flestes vedkommende inden for produktionen af livets fornødenheder i bredeste forstand);
2) 'reproduktivt arbejde', der har at gøre med det menneskelige livs tilblivelse, opretholdelse og værdige afslutning (dvs. omsorg for selve livet i bredeste forstand i form af kærlighed, varetagelse af nyfødtes og småbørns udviklingsbehov, opdragelse og uddannelse af børn og unge samt pleje af syge og gamle og empatisk støtte til den døende og de pårørende ved livets afslutning);
3) Derudover skal der være tilstrækkelig tid til egen livslang læring af nyt og til kreativ selvudvikling og endelig
4) Tid nok til, at hver enkelt kan deltage aktivt i arbejdet for at skabe et mere retfærdigt samfund: Alle skal nemt kunne deltage i det politiske arbejde på hvilken måde og hvilket niveau de nu ønsker, så alle stemmer høres.
Hvis man hypotetisk afsætter fire timer i døgnet til hver af disse aktivitetsarter, kan de resterende otte timer gå til en velfortjent søvn. Dette skal selvfølgelig ikke forstås som et rigidt skema, men som en slags ledetråd for individuel og kollektiv livsførelse, hvor det i første omgang især er vigtigt at kæmpe for en radikal nedsættelse af den nuværende normaltid for lønnet erhvervsarbejde til 20 timer om ugen og for bedre muligheder for alle køns ligelige deltagelse i omsorgsarbejdet. Konkrete reformkrav og enkelte skridt her og nu i hverdagens faglige og politiske kampe om udformningen af menneskenes arbejdsliv og for opnåelsen af reel, social retfærdig ligestilling mellem kønnene skal bringe os længere frem i denne retning.
DERFOR KOMPASSET PÅ BOGENS OMSLAG!

Tilmelding:
Arrangementet er gratis, men af hensyn til arrangementets gennemførelse beder vi om en tilmelding senest den 18. oktober på mail: foreningenpaedsockbh@gmail.com.

Kommentarer

Du skal være logget ind som medlem for at få adgang til dette indhold.

Ingen andre kommende arrangementer for øjeblikket.