Bliv medlem!

Kriteriet for at blive medlem af foreningen er, at at du har interesse for pædagogisk sociologi. Som medlem har du bl.a. adgang til at se foreningsmedlemmers profiler og kontaktinformationer, ligesom du har adgang til personlige beretninger, faglige perspektiver og kommentarer. Du har også mulighed for at sætte dit præg på foreningens aktiviteter, komme med forslag samt stille op til bestyrelsen.

Sådan foregår indmeldelsen

Når du har sendt din anmodning om medlemskab, modtager du en email med informationer om betaling af kontingent. Lige så snart vi har modtaget betalingen, godkendes du som medlem, og du vil modtage en mail med login-oplysninger. Disse kan du til enhver tid rette. Ligeledes har du mulighed for at tilføje en række informationer til din personlige profiler.

Kontingent

Der er i foreningen et éngang-indmeldelsesgebyr på 150 kr. Dette giver livslangt medlemskab, og pengene går ubeskåret til arrangementer samt løbende udgifter til hjemmesidedrift - og hvad vi i fællesskab i øvrigt måtte aftale. Arrangementer kan typisk være aftener, hvor foredragsholdere holder fagrelevante eller jobmarkedsrelaterede oplæg. Umiddelbart efter din indmeldelse vil du modtage lidt praktisk info om indbetaling. Der kan komme et mindre gebyr ved deltagelse i arrangementer med bespisning

Modtagelse af e-mail (muligt, at du skal kigge i spam-bakken)

Nogle email-systemer kan muligvis, i første omgang, tolke emails sendt fra hjemmesiden som spam. Du skal derfor være opmærksom på, om emails havner dér. I de fleste mailprogrammer har du i disse tilfælde mulighed for at markere mailen i spam-bakken og fortælle systemet, at det ikke længere skal opfatte emails fra denne afsender som værende spam.