Vision og mission
FORMÅL

Foreningens formål er at afholde faglige og sociale arrangementer og opretholde et fagligt netværk til gavn for medlemmerne og deres pædagogisk sociologiske virke.
 
VISION

Foreningen ønsker at være et fagligt og socialt forum, som bidrager til at fastholde medlemmernes tilknytning til og samtidig at styrke et udvidet fagligt miljø omkring pædagogisk sociologi og kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi på Institut for Uddannelse og Pædagogik.

Foreningen ønsker derigennem at være bindeled mellem kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi og det samfund, hvori pædagogisk sociologiske kandidater virker.
 
MISSION

Foreningen ser det som sin opgave at skabe et forum for udveksling og tilegnelse af viden inden for den pædagogiske sociologis genstandsområder og herunder at bidrage til, at medlemmerne af foreningen kan føre sig ajour med nyere pædagogisk sociologisk forskning og gennem netværket have en platform til diskutere pædagogisk sociologiske emner.

Dette forum søges udviklet gennem arrangementer af forskellig art, herunder i tilknytning til Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, og gennem faglige netværk på sociale medier, primært LinkedIn og Facebook.

Arrangementer for foreningens medlemmer omfatter faglige oplæg, diskussion samt faglig og social netværksudvikling.

Foreningen formidler via sin hjemmeside og sociale medier information om egne arrangementer, om ny forskning og om arrangementer med pædagogisk sociologisk indhold som er arrangeret af andre. Via foreningens hjemmeside og sociale medier udvikles desuden pædagogisk sociologiske diskussionsfora.

Foreningen vil søge tæt tilknytning til Institut for Uddannelse og Pædagogik og det faglige miljø omkring kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi og derigennem virke som bindeled mellem universitetet og det omgivende samfund.

Foreningen samarbejder desuden med AU Alumni, for derigennem at styrke foreningens ressourcer med henblik på at understøtte foreningens formål, vision og mission.

Foreningen er baseret på medlemmernes aktive deltagelse.