Nyt fra foreningen
Årsmøde 2022
Olga Trolle 19. december 2022 - 9:47
Kære medlemmer

Hermed indkaldelse til årsmøde 2022 i Foreningen Pædagogisk Sociologi. Det finder sted den 17. januar 2023 kl. 17.30-19.

Dagsordenen er, i overensstemmelse med vedtægterne, som følger:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed
3. Godkendelse af referat fra sidste årsmøde
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse: Kasserer København er på valg og modtager ikke genvalg - Kasserer Århus er på valg og modtager ikke genvalg 
8. Eventuelt

Indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen på mail: ett@edu.au.dk senest to uger inden mødet for at blive behandlet.
Endelig dagsorden udsendes to uger inden mødet, hvis der er indkommet forslag. Ellers er nærværende dagsorden den gældende.

Alle er velkomne til at deltage. Medlemmer kan stille op til valg.
Årsmødet afholdes online i Teams: Årsmøde 2022
Kommentarer