Nyt fra foreningen
Den nye bestyrelse 2017-2018 er i Århus afdelingen:
Leif Lende 9. november 2017 - 12:53

Leif Lende (58), Viborg, Socialpædagog, formand for bestyrelsen. Særinteresser: Inklusion/eksklusion/fællesskaber/ marginalisering, diskursanalyse, dekonstruktion, eksistentialisme og konstruktivisme.
Fie Boesgaard (31), Vejle, kasserer.
Udd. pædagog. Specialestuderende pæd.soc.
Interessefelt: socialpædagogik, ledelse, meningsskabelse, socialarv, socialkonstruktivisme.
Nour Husein(31), Aarhus. Uddannet lærer.Sekretær i foreningen.
Studerende på 3. semester. Interessefelt: socialpædagogik, marginalisering, social og etnisk ulighed i uddannelse særligt grundskolen. Diskursanalyse og positioneringsteori.
Thomas Sprogø (31), Aarhus. Uddannet cand. pæd. soc. Interessefelt: Bl.a. pædagogik, ledelse, etnicitet, ulighed og kultur. Afdelingsleder i Fritidshuset Ellekær.
Hans Dorf, Lektor emeritus DPU, Ph.d., forfatter, VIP medlem af bestyrelsen, Odense.
Kommentarer