Nyt fra foreningen
Årsmøde reminder
Leif Lende 16. september 2019 - 10:06
Torsdag, 26. september 2019 - 
17:30 til 19:30
 
Århus universitet Nobelparken lokale 1481-262 og Emdrup A011
(Med videolink)
 
NB! Ændret lokale i Emdrup til A011
 
 
Endelig dagsorden.

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed
3. Godkendelse af referat fra sidste årsmøde
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskab
Pause med sandwich og sodavand
6. Indkomne forslag: Specialedage.
7. Valg af bestyrelse
8. Eventuelt

Inkomne forslag skulle sendes til bestyrelsen på mail: leif.lende@bios.au.dk, senest 2 uger inden mødet for at blive behandlet.

Ny bestyrelse samles kort bagefter i afd.

Der vil være lettere forfriskning.
Af hensyn til mad og drikke, tilmedling til:
Århus: (sms 30 24 40 05)
Emdrup: (sms 60 68 50 01)
 senest den 20. september 2019
Alle er velkomne at deltage.

Indmeldelse kan laves på www.paed-soc.dk
 
VH. Leif Lende, bestyrelsen
Kommentarer