Nyt fra foreningen
Nyheder februar 2016
Tilde Mette Juul 20. februar 2016 - 13:00
Kære medlemmer
 
Så er invitationen til næste arrangement i København i luften! Den 9. marts kl. 19-21.30 holder vi temaaften om social arv og ulighed på videregående uddannelser, hvor Erik Jørgen Hansen holder oplæg. Indtil videre er der pæn interesse for arrangementet, men I må meget gerne hjælpe os med at sprede viden om arrangementet ud i jeres netværk, bl.a. ved at dele invitationen på facebook. Derudover håber vi på, at se så mange som muligt af jer! Tilmeldingsfristen er den 4/3-2016. Som medlemmer er det gratis, men I skal sende en sms til 42800525. For gæster, som ikke er medlem koster det 30 kr. Tilmelding sker ved at indbetale 30 kr. via mobilepay til 42800525.
 
Vi har besluttet ikke at lægge referater fra bestyrelsesmøderne op på hjemmesiden, men i stedet formidle det, vi har drøftet/besluttet ud via disse nyhedsbreve i en mere læselig form. Nedenfor vil I kunne læse lidt om vores sidste møde.
 
I januar holdte bestyrelsens afdeling i København en heldagsworkshop.  Noget af det, der blev arbejdet med var:
  • Udarbejdelse af principper for brug af foreningens økonomi. Disse principper vil blive lagt ud på hjemmesiden, så snart de er endeligt godkendt på vores næste møde i april.
  • Udarbejdelse af årshjulsskabelon. Årshjulet indeholder arrangementer - og planlægning af disse -, bestyrelsesmøder og nyhedsbreve. Dette skal ses som en hjælp til nuværende og kommende bestyrelser og bygger på de erfaringer, vi indtil videre har haft i foreningens korte levetid.
  • Arbejde i ’Redaktionsgruppen’, som har til opgave at vedligeholde og udvikle hjemmesiden. Der blev talt om hvilket funktioner, der fremover skal være en del af hjemmesiden. Fremover vil nogle funktioner udgå og nye vil opstå. Der vil i det næste stykke tid bag kulisserne bliver arbejdet på at oparbejde en opgavebank og jobprofiler. Det vil I høre mere om.
  • Arbejde i ’Kommunikationsgruppen’, som har til opgave at varetage både intern og ekstern kommunikation. Herunder at sprede budskabet om foreningen til potentielle medlemmer og udbrede kendskabet til foreningen på arbejdsmarkedet, søge midler til foreningen, samt bidrage til at skabe et større samarbejde mellem foreningen og fagmiljøet bag pædagogisk sociologi.
I forhold til vores arbejdsgrupper, så er menige medlemmer mere end velkomne til at deltage i arbejdet. Hvis du har interesse i det, så send en mail til én fra bestyrelsen.  
 
På vegne af bestyrelsen
 
Redaktionsgruppen
 
Kommentarer