Nyt fra foreningen
Nyheder + God jul fra Foreningen for Pædagogisk Sociologi, dec. 2016
Thomas Brahe 21. december 2016 - 13:50
Kære medlemmer

Først og fremmest: God jul til alle pæd.soc.’ere og andre medlemmer med interesse for feltet!

Igen i år har vi i foreningen set hinanden til flere større og mindre arrangementer, og bestyrelsen vil gerne sige STORT tak til alle for jeres deltagelse i disse arrangementer! Det har været en fornøjelse både at sige hej til alle og opleve jeres medlevende medvirken til fx paneldebatter.

I år har vi bl.a. haft et temaarrangement i København om ulighed i uddannelsessystemet med Erik Jørgen Hansen (“Uddannelsessociologiens Grand Old Man”) samt et temaarrangement i både Århus og København om demokratisk dannelse som pædagogisk projekt med Tore Vincents, Hans Dorf og Jørn Bjerre. Og næste år vil vi igen stile efter en række store arrangementer, som kan fylde festsalen op.

Vi er nu oppe på ca. 260 medlemmer i foreningen! Så måske vil end ikke festsalen i Emdrup have tilstrækkelig kapacitet til at rumme os alle til de kommende arrangementer? :-)

Forskere i foreningen

Foreningen kan i disse uger byde velkommen til en række nye medlemmer fra forskningsmiljøet omkring pædagogisk sociologi. Og det er vi rigtig glade for, så vi kan få endnu mere gavn af aktuel viden på det pædagogisk-sociologiske område! Og dette vil så igen kunne styrke foreningens medlemmers faglige identitet og udsyn endnu mere.

Aarhus kører nu på den store klinge

Det er også med stor glæde, at vi kan berette, at foreningens afdeling i Aarhus nu er kommet rigtig godt i luften. Der har været afholdt et par meget vellykkede arrangementer, og meldingerne her fra har været rigtig positive. Så vi vil gerne give et internt skulderklap til de kræfter, ikke mindst Thomas Sprogø, som har stået i spidsen for denne udvikling. Og selvfølgelig har Aarhus fortjent et stærk pæd.soc.-miljø!

Har du idéer til arrangementer, eller vil du gerne give en hånd med?

I foreningens bestyrelse er vi ofte i gang med planlægningen af næstkommende arrangement. Men der er ALTID plads til flere arrangementer. Så hvis du har en idé til et arrangement, du tænker passer rigtig godt ind i foreningens profil, og som vil være interessant for medlemmerne, så tag endelig fat i bestyrelsen og byd ind. Bestyrelsen er dine kollegaer og er altid åbne for gode idéer :-)

Bestyrelsen

Til orientering har vi fået sammensat en meget idéproducerende og kreativ bestyrelse her tidligere på efteråret. Og det er vi super glade for. Formanden hedder stadig Birgitte Dam, som er ansat på DPU, Emdrup, og næstformanden hedder stadig Thomas Sprogø, som står i spidsen for afdelingen i Aarhus. Dette tyder godt for det videre arbejde i foreningen. Resten af bestyrelsen kan du se på foreningens hjemmeside - som altid paed-soc.dk.

Vi glæder os til at se dig og alle de øvrige fagkollegaer i det kommende år!

God jul og godt nytår.

På vegne af bestyrelsen
Thomas Brahe
Kommentarer