Nyt fra foreningen
Årsmøde den 12. november 2020 i Foreningen for Pædagogisk Sociologi
Olga Trolle 7. oktober 2020 - 16:38
Kære medlemmer
 
Hermed indkaldes til årsmøde 2020 i Foreningen for Pædagogisk Sociologi.
Årsmødet er den 12. november kl. 17.30-19 og foregår i år online i Teams. Se link nederst.
 
Dagsordenen er, i overensstemmelse med vedtægterne, som følger:
 
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed
3. Godkendelse af referat fra sidste årsmøde
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse (kasserer og sekretærer er på valg i år samt bestyrelsesmedlemmer, der har siddet 2 år)
8. Eventuelt
 
Indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen på mail: ett@edu.au.dk, senest 2 uger inden mødet for at blive behandlet.
Endelig dagorden udsendes på det tidspunkt, hvis der er indkommet forslag. Ellers er nærværende den gældende.
 
Alle er velkomne til at deltage.
Medlemmer kan stemme og stille op til valg.
Indmeldelse kan laves på www.paed-soc.dk
Der vil i sagens natur ikke være mulighed for at byde på forfriskninger. Vi håber at næste årsmøde vil se anderledes ud på den front.
 
Medlemmer kan stemme og stille op til valg.
Indmeldelse kan laves på www.paed-soc.dk

Deltag i mødet ved at følge dette link.
Kommentarer