Nyt fra foreningen
Formandens ord, maj 2015
Birgitte Dam 26. maj 2015 - 16:46
Kære alle
 
Vores hjemmeside var i efteråret udsat for et hackerangreb, hvilket betød, at hjemmesiden skulle reetableres. Det er den nu blevet. Dette hackerangreb har været årsagen til, at hjemmesiden indtil nu, ikke har været helt opdateret.
 
Bestyrelsen har planer om at søge midler hos AU til at udvikle hjemmesiden med forskellige funktioner efter flere medlemmers ønsker, herunder bl.a. en opgavebank og en karriereplatform. Disse opgaver er af mere omfattende karakter, som ikke er mulige for Thomas (bestyrelsesmedlem og foreningens IT-haj) at lave i sin fritid.
 
I november afholdte vi et arrangement, som var målrettet medlemmer, der er i en jobsøgningsfase eller snart forventer at komme det. Vi havde inviteret fire medlemmer til at komme og fortælle om indholdet i deres job, samt på hvilken måde de oplever at bruge deres pædagogisk sociologiske kompetencer. Derudover havde fem medlemmer sendt videoer, hvor de kort fortalte om deres job. Ca. 30 gæster mødte op, og det var en hyggelig og inspirerende aften.
 
Den 25. februar afholdte vi et åbent arrangement med titlen ’Generne, hjernen og det sociale liv’. Vi havde gennem en ansøgning fået bevilliget nogle penge af AU, så vi havde mulighed for at invitere en ekstern foredragsholder, biologen Jesper Hoffmeyer, som sammen med lektor, Jørn Bjerre, fra IUP stod for det faglige indhold, mens Hans Dorf  var ordstyrer. Vi havde over 100 tilmeldte. Arrangementet var en succes og vi har planer om at lave lignende arrangementer årligt, hvor vi inviterer bredt fra alle uddannelser.
 
Vores næste arrangement afholdes d. 4. juni 2015 i København. Arrangementet vil være et socialt/fagligt arrangement. Vi har inviteret nogle  medlemmer til at holde oplæg om et tema med pædagogisk sociologisk relevans, de har stor viden om.  Til at facilitere og agere ordstyrer til arrangementet har vi ligeledes allieret os med et medlem. Efter oplæggene vil vi byde på en buffet fra Madkonceptet. Foreningen betaler halvdelen af maden og drikkevarer. Det koster 50 kr. at deltage og I kan melde jer til på foreningens mailadresse.
 
Til sidst, bestyrelsen i København har stillet forslag om, at bestyrelsen udvides, så vi bliver flere bestyrelsesmedlemmer efter næste generalforsamling. Arbejdet er for stort til, at vi pt. kan bære det alene. Bestyrelsen har faste poster, som fx kasserer og sekretær. Derudover foreslås det, at hvert bestyrelsesmedlem har ansvar for at være tovholder på ét arrangement pr. år. Tænk over, om en plads i bestyrelsen kunne være noget for dig, og kontakt mig gerne for en snak. Generalforsamlingen bliver i år afholdt den 29. september 2015.
  
Bestyrelsen og undertegnede ser frem til at se jer til de kommende arrangementer, og hører som altid gerne fra dig, hvis du har ideer eller kommentarer.
 
De bedste hilsner,
Birgitte Dam
Formand for Alumneforeningen for Pædagogisk Sociologi 
Kommentarer