Nyt fra foreningen
Velkommen til alumneforeningen for pædagogisk sociologi
Birgitte Dam 7. april 2014 - 10:50
Efter næsten et års arbejde er pædagogisk sociologisk alumneforening endelig klar til at gå i luften som en vaskeægte forening – og nej, hvor har vi glædet os.

Foreningen blev skudt i gang med to arrangementer i maj 2013, hvor de fremmødte blev enige om, at et sådant initiativ ville gavne alle tilknyttet kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi. Der blev nedsat en arbejdsgruppe frem mod en stiftende generalforsamling. Arbejdsgruppen skulle udarbejde foreningens vedtægter samt planlægge generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev afholdt d. 3. oktober 2013. Her blev vedtægterne vedtaget og en bestyrelse valgt. Den 20. november 2013 var der konstituerende bestyrelsesmøde, hvor de forskellige roller blandt bestyrelsen og suppleanterne skulle fordeles. På mødet blev der nedsat diverse arbejdsgrupper (som man også kan være en del af, selvom man ikke er i bestyrelsen), hvor der bl.a. blev taget initiativ til denne hjemmeside samt opstarts-arrangementer i Emdrup og Aarhus. Opstart i Emdrup finder sted d. 6. maj 2014. Husk at reservere tid i din kalender! Dato for opstart i Aarhus er undervejs.

Formålet for foreningen er blevet diskuteret til diverse arrangementer, men også i bestyrelsen. I fællesskab er vi kommet frem til, at foreningen skal fremme vores relation til feltet, holde os opdaterede på ny forskning samt pleje vores netværk.

Bestyrelsen håber på, at foreningen vokser sig stor og stærk, og er derfor i kontakt med andre alumneforeningerne på AU, som vi påtænker et samarbejde med. Derudover er selve uddannelsen og det faglige miljø på Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP, før DPU) begejstrede for, at vi ’endelig’ er rullende. Set i det lys ønsker vi, at byde alle ”arter” af pædagogiske sociologer velkomne i vores forening; nye som gamle kandidater, nuværende studerende og undervisere, tidligere underviser osv.

Vi håber på, at rigtig mange af jer dukker op til vores arrangement d. 6. maj 2014, hvor I kan være med til at sætte jeres præg på kommende arrangementer samt komme med input til fremtidige temaer og oplægsholdere. Det er vores håb, at I vil bruge hjemmesiden samt de forskellige muligheder den indeholder. Her iblandt mulighederne for at få inspiration og give inspiration, dele jobs, praktikpladser osv.

Velkommen til.

Mange hilsner,
Birgitte Dam
Formand, cand.pæd.soc.
Kommentarer